Gold
3987.89
Silver
407.77
Последна печалба
0.00
Последна печалба
0.00
 • Казино
 • Karnalovo
 • 1
 • Дата
 • 10/06/2024
Последна печалба
0.00
 • Казино
 • YESBET Sofia
 • 25
 • Дата
 • 11/05/2024
Последна печалба
0.00
 • Казино
 • YESBET Sofia
 • 1
 • Дата
 • 23/04/2024

Блек Джек – правила

Играта Блек Джек, още наричана 21, е една от най-популярните игри в казината.  Играе се с една, четири, пет или шест колоди по 52 карти.

Играта „Блек Джек” се обслужва задължително от крупие на масата, които води играта, приема залози, уточнява некоректно поставени залози, продава жетони и изплаща печелившите комбинации от карти в жетони в хода на играта и участва при приключване на масата.

Играта започва с извършване на залози от страна на играещите върху разграфената маса ( бокс) на платното върху игралната повърхност на масата. Колодите с карти се размесват от крупието пред играчите, след което един от тях ги разсича с карта за цепене. Тази част от картите, с лицето на първата карта, се поставя върху останалите карти. Колодата се отцепва от крупието, като картата за цепене остава в тестето и тестето се поставя в обувката. Преди започване на играта, крупието изважда от 5 до 9 „слепи карти”, след което ги прибира. При започване на играта, крупието раздава картите пред играещите открито, по посока на часовниковата стрелка, на всеки играч по една карта и една за себе си. След това повтаря раздаването и всеки играч  /без крупието/ получава втора карта.

Играчът се стреми да получи общ сбор от картите 21 или възможно най-близко.

Асата се броят за 1 или 11, картините за 10, а останалите карти – по съответната им стойност.

Крупието започва да раздава карти на себе си, след като е приключил раздаването за всички играчи. Той няма право да тегли повече карти, ако е достигнал 17 или повече, а при 16 и по-малко е задължен да тегли нови.

Играчът може да направи печеливша комбинация “Блек Джек” (асо и една картина или десятка ), само от първите две раздадени карти.

В този случай:

 • Ако крупието няма комбинация „Блек Джек”, направеният залог се изплаща на участника в съотношение 3 към 2;
 • Ако крупието получи също комбинация „Блек Джек” – залогът на участника нито губи, нито печели, освен ако играчът предварително не е поискал „равни пари”  (ивън мъни) при залога.

При постигане на печеливша комбинация „Блек Джек” от играч и при изтеглена първа карта за банката асо или 10, играчът има право да поиска да му бъдат изплатени равни на залога му пари ( ивън мъни) . Равни пари ( ивън мъни) се изплащат само при раздадени първи две карти за играчите.

Застраховка на залога срещу комбинация „Блек Джек” на крупието може да се направи:

 • Ако първата карта на крупието е десятка, картина или асо.

В случай, че банката не направи „Блек Джек”,  застраховката се губи.

 • При карта за крупието 7, 8, 9,10, картина или асо.

Застраховката важи срещу изтегляне на десятка или картина за банката.

Ако крупието при тази първа карта не изтегли десятка или картина, застраховката се губи.

Застраховката може да бъде в размер, равен на залога или половината му и се поставя на определено за целта поле, указано върху игралната маса.

Застраховка може да се направи само при раздадени две карти и се изплаща задължително в съотношение 2 към 1 към направения залог за застраховка.

Когато играчът събере обща сума на картите 21 или сума по-близка до 21 от тази на крупието, с изтеглени повече от две карти, печалбата, която се изплаща е равна на залога.

Когато сборът от картите на играча е по-малък от този на крупието или надвишава 21, той губи залога, а ако е равен на сбора от картите на банката, нито губи, нито печели и раздаването приключва.

Ако крупието изтегли за банката комбинация от карти по-голяма от 21, банката губи и крупието изплаща залозите на всички играчи, независимо от техните комбинации от карти.

След раздадените първи две карти, играчът може да удвои залога  (ДАБЪЛ ДАУН).

След дублирането има право да получи само една карта. Право на казиното е да разрешава или не дублирането на комбинация от две карти, ако едната е асо. Това се обявява при отваряне на масата с указателна табела.

Ако първите две карти, които играчът получи са от еднаква стойност, той може да ги раздели (СПЛИТ). В този случай той следва да направи залог, равен на първоначалния под втората от двете карти.

Играчът има право да тегли карти за всяка една от тези разделени карти, както при единичен залог.

Ако след разделянето се случат отново еднакви карти, играчът може да предприеме действията, посочени по-горе.

След делението може да се удвоява залогът, като след удвояването се получава само една карта.

Когато се прави деление на картите, асото с картина или десятка не образуват комбинация „Блек Джек”, а само комбинация 21. След „СПЛИТ” на аса, играчът получава само по една карта за всяко асо.